ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ


• Επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Υποστήριξη περιφερειακών συσκευών
• Αναβάθμιση υπολογιστών
• Συσκευές αντιγράφων ασφαλείας
• Απομακρυσμένη υποστήριξη (Remote Support)

 f610995928725609f368a236c06691b6.jpg